Προβολή όλων των 11 αποτελεσμάτων

5.01 – Brown Studio

745,00 / μήνα με 1 μέρα αναμονή έναρξης της μίσθωσης και 1.490,00 εγγύηση
37 m²
5ος

5.02 – Suite

980,00 / μήνα με 1 μέρα αναμονή έναρξης της μίσθωσης και 1.862,00 εγγύηση
56 m²
5ος

5.03 – Suite

860,00 / μήνα με 1 μέρα αναμονή έναρξης της μίσθωσης και 1.634,00 εγγύηση
47 m²
5ος

5.04 – Suite

1.030,00 / μήνα με 1 μέρα αναμονή έναρξης της μίσθωσης και 2.060,00 εγγύηση
63 m²
5ος

5.05 – Brown Studio

680,00 / μήνα με 1 μέρα αναμονή έναρξης της μίσθωσης και 1.360,00 εγγύηση
36 m²
5ος

5.06 – Suite

870,00 / μήνα με 1 μέρα αναμονή έναρξης της μίσθωσης και 1.740,00 εγγύηση
50 m²
5ος

5.07 – Suite

820,00 / μήνα με 1 μέρα αναμονή έναρξης της μίσθωσης και 1.640,00 εγγύηση
41 m²
5ος

5.08 – Suite

765,00 / μήνα με 1 μέρα αναμονή έναρξης της μίσθωσης και 1.530,00 εγγύηση
43 m²
5ος

5.09 – Suite

870,00 / μήνα με 1 μέρα αναμονή έναρξης της μίσθωσης και 1.740,00 εγγύηση
53 m²
5ος

5.10 – Blue Studio

567,00 / μήνα με 1 μέρα αναμονή έναρξης της μίσθωσης και 1.134,00 εγγύηση
27 m²
5ος

5.11 – Blue Studio

590,00 / μήνα με 1 μέρα αναμονή έναρξης της μίσθωσης και 1.180,00 εγγύηση
31 m²
5ος